Άρδευση

Άρδευση είναι η τεχνητή παροχή νερού σε μια επιφάνεια ώστε να υποβοηθηθεί η ανάπτυξη των φυτών ή του χλοοτάπητα. Συχνά η άρδευση μελετάται σε συνάρτηση με την αποστράγγιση, που έχει τον αντίθετο σκοπό, δηλαδή την απομάκρυνση του πλεονάζοντος ύδατος από την συγκεκριμένη επιφάνεια.

Η εγκατάσταση αυτοματοποιημένου αρδευτικού δικτύου σε έναν κήπο ή ένα χώρο πρασίνου γενικότερα, αποτελεί ίσως την σημαντικότερη εργασία η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί προκειμένου τα φυτά και ο χλοοτάπητας να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν μέσα στο χρόνο. Η συγκεκριμένη εργασία πραγματοποιείται μετά την προετοιμασία του εδάφους και πριν την τελική του διάστρωση.

Ο τρόπος άρδευσης μιας επιφάνειας εξαρτάται από το είδος το οποίο υπάρχει στην επιφάνειά του. Συγκεκριμένα η άρδευση του χλοοτάπητα πραγματοποιείται είτε με στατικούς εκτοξευτήρες (για μικρές επιφάνειες), είτε με γραναζωτούς εκτοξευτήρες (για μεγάλες επιφάνειες), ενώ η άρδευση των φυτών (θάμνοι και δέντρα) πραγματοποιείται με σταλλακτοφόρους σωλήνες ή με καρφωτούς σταλλάκτες επί ‘’τυφλών’’ σωληνώσεων.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη ποσότητα ύδατος σε φυτά και χλοοτάπητα καθώς και η σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του αρδευτικού συστήματος, απαιτείται η πλήρης αυτοματοποίησής του, η οποία περιλαμβάνει σύνδεση με ηλεκτροβάνες και κεντρικό προγραμματιστή μέσω ειδικής καλωδίωσης.

Φωτογραφίες

Back to top