Αποστράγγιση εδάφους

Η αποστράγγιση του εδάφους αποτελεί μια εξειδικευμένη εργασία η οποία είναι απαραίτητη σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου οι διεισδύσεις ύδατος μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρότατες ζημιές σε καλλιέργειες, χώρους πρασίνου, κατοικίες, δρόμους κλπ.

Όσον αφορά τις επιφάνειες των χώρων πρασίνου, η αποστράγγιση θεωρείται απαραίτητη όταν συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Κακή κοκομετρική σύσταση εδάφους.
  • Χαμηλός συντελεστής διαπερατότητας ύδατος.
  • Αδιαπέραστο στρώμα σε πολύ μικρό βάθος.

Η αποστράγγιση πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενός δικτύου υπόγειων διάτρητων σωληνώσεων (συνήθως ‘’ψαροκόκαλο’’) διαφορετικής διατομής οι οποίοι θάβονται στο έδαφος υπό κλίση με σκοπό να συλλέξουν και να αποβάλουν το υπερβάλλων νερό μιας επιφάνειας, έχοντας ως στόχο την αποφυγή αλλοίωσης του επιφανειακού ανάγλυφου.
Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό το δίκτυο των διάτρητων σωληνώσεων ‘’ντύνεται’’ με ειδικής περατότητας γεωύφασμα και καλύπτεται με διαφόρων διατομής πετρώδη υλικά.

Back to top