Προετοιμασία εδάφους

Η προετοιμασία του εδάφους αποτελεί ίσως την πιο σημαντική εργασία που πρέπει να γίνει σε έναν χώρο προτού προβούμε στην φύτευση των θάμνων και στην τοποθέτηση του χλοοτάπητα (έτοιμος ή σπορά).

Η προετοιμασία περιλαμβάνει:

  • Τον έλεγχο και την ανάλυση της σύστασης και του ph του εδάφους.
  • Την προσθήκη βελτιωτικών υλικών και μίγματος αμμοχώματος (όπου αυτό απαιτείται).
  • Το φρεζάρισμα της επιφάνειας φύτευσης.
  • Την διάστρωση και ισοπέδωση της επιφάνειας με ταυτόχρονη δημιουργία κλίσεων για σωστή και γρήγορη αποστράγγιση.

Σε πολύ εξειδικευμένες περιπτώσεις (βάση ανάλυσης της σύστασης), απαιτείται αντικατάσταση τμήματος της επιφάνειας του εδάφους (συνήθως από 15εκ-50εκ. βάθος) εξαιτίας της κακής κοκκομετρικής του σύστασης (αργιλώδη ή αργιλοπηλώδη εδάφη). Η αντικατάσταση τμήματος εδάφους πρέπει να πραγματοποιείται πάντα με γνώμονα τη χρήση για την οποία προορίζεται η συγκεκριμένη επιφάνεια.   

Back to top