Εξειδικευμένες φυτεύσεις

Ειδική κατηγορία φύτευσης αποτελεί η φύτευση σε πρανή, σε απαιτητικά εδάφη καθώς και η μεταφύτευση πολύ μεγάλων δέντρων. Προκειμένου να διεκπεραιωθούν αυτού του είδους οι εργασίες, συχνά απαιτείται η χρήση ειδικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων.   

Η GreenArc διαθέτει εμπειρία και εξοπλισμό που εγγυώνται αυτού του είδους τις φυτεύσεις.

Πολύ συχνά στον τομέα του πρασίνου είναι απαραίτητη η χρήση ειδικών μηχανημάτων, καλαθοφόρων ή γερανοφόρων. Η χρήση γερανοφόρων οχημάτων κρίνεται απαραίτητη όταν απαιτείται φύτευση πολύ μεγάλων, σε ύψος και βάρος, δέντρων ή θάμνων και μάλιστα όταν αυτά πρέπει να φυτευτούν και σε σημεία στα οποία δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση.

Η εταιρεία μας, σε συνδυασμό με τους εξειδικευμένους συνεργάτες γερανοφόρων οχημάτων, έχει τη δυνατότητα να καλύψει κάθε είδους ανάγκη που αφορά αυτές τις εξειδικευμένες φυτεύσεις σε Ελλάδα και Κύπρο.

Φωτογραφίες

Back to top