Σπορά χλοοτάπητα

Για την σπορά χλοοτάπητα μιας επιφάνειας θα πρέπει αρχικά να έχουμε επιλέξει την κατάλληλη ποικιλία σπόρου για την συγκεκριμένη επιφάνεια. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι δεν επιβιώνουν όλες οι ποικιλίες χλοοτάπητα στην ίδια επιφάνεια.

Η επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας σπόρου ή μίγματος σπόρων, ψυχρόφιλης ή θερμόφιλης, εξαρτάται από:

  • το κλίμα της περιοχής
  • την ηλιοφάνεια της έκτασης και το ποσοστό σκίασης
  • την απόσταση του οικοπέδου από τη θάλασσα
  • την ποιότητα του νερού
  • την αντοχή στην καταπόνηση

Για την εξασφάλιση της μακροβιότητας του αισθητικού αποτελέσματος της σποράς χλοοτάπητα, απαιτείται να γίνουν ορισμένες βασικές εργασίες, όπως:

  • πολύ καλή προετοιμασία του εδάφους με φρεζαρίσματα και τοποθέτηση βελτιωτικών υλικών
  • διάστρωση της επιφάνειας χώματος και δημιουργία ρήσεων
  • εγκατάσταση αυτοματοποιημένου αρδευτικού δικτύου
  • έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό για την σπορά του χλοοτάπητα.  

Η GreenArc διαθέτει την τεχνογνωσία και το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να σας εγγυηθεί ένα άμεσο, ποιοτικό και μακροχρόνιο αποτέλεσμα.

Back to top