Έτοιμος χλοοτάπητας

Ο έτοιμος χλοοτάπητας είναι ένα φυσικό προϊόν που καλλιεργείται σε εκτάσεις για τουλάχιστον 6 μήνες όπου με τον κατάλληλο εξοπλισμό και την φροντίδα εξειδικευμένου προσωπικού παράγεται άριστης ποιότητας, υγιής και ομοιόμορφος χλοοτάπητας.

Με ειδικά μηχανήματα κόβεται σε λωρίδες μήκους 2 μέτρων και πλάτους 0,40 μέτρων μαζί με ένα λεπτό στρώμα χώματος που περιέχει μεγάλο μέρος των ριζών του χλοοτάπητα. Κατόπιν τυλίγεται σε ρολά και μεταφέρεται στην τελική επιφάνεια εγκατάστασης, όπου στρώνεται σαν χαλί. Αμέσως ποτίζεται και οι ρίζες του μεταφυτευμένου χλοοτάπητα διεισδύουν στο έδαφος.

Για την εγκατάσταση μιας επιφάνειας με έτοιμο χλοοτάπητα θα πρέπει αρχικά να έχουμε επιλέξει την κατάλληλη ποικιλία για την συγκεκριμένη επιφάνεια. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι δεν επιβιώνουν όλες οι ποικιλίες έτοιμου χλοοτάπητα στην ίδια επιφάνεια. Η επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας, ψυχρόφιλης ή θερμόφιλης, εξαρτάται από:
•    το κλίμα της περιοχής
•    την ηλιοφάνεια της έκτασης και το ποσοστό σκίασης
•    την απόσταση του οικοπέδου από τη θάλασσα
•    την ποιότητα του νερού
•    την αντοχή στην καταπόνηση


Για την εξασφάλιση της μακροβιότητας του αισθητικού αποτελέσματος του έτοιμου χλοοτάπητα, απαιτείται να γίνουν ορισμένες βασικές εργασίες, όπως:
•    πολύ καλή προετοιμασία του εδάφους με φρεζαρίσματα και τοποθέτηση βελτιωτικών υλικών
•    διάστρωση της επιφάνειας χώματος και δημιουργία ρήσεων
•    εγκατάσταση αυτοματοποιημένου αρδευτικού δικτύου
•    έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό για την τοποθέτηση του χλοοτάπητα.  


Η GreenArc διαθέτει την τεχνογνωσία και το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να σας εγγυηθεί ένα άμεσο, ποιοτικό και μακροχρόνιο αποτέλεσμα.

Back to top