Φυτεύσεις

Φύτευση, ονομάζεται η διαδικασία εγκατάστασης ενός φυτού, δέντρου ή θάμνου, στο έδαφος, για εμπορικό (καλλιέργειες) ή για διακοσμητικό (κατασκευή κήπων ή χώρων πρασίνου γενικότερα) σκοπό.

Η επιλογή του κατάλληλου φυτικού υλικού και η ακριβής θέση φύτευσης των θάμνων και δέντρων, αποτελούν τον σημαντικό παράγοντα επιτυχίας στην αρχιτεκτονική διαμόρφωση ενός τοπίου και στην κατασκευής ενός κήπου.

Πρόκειται για μια απλή διαδικασία η οποία όμως απαιτεί εμπειρία και γνώση, ειδικά όταν πρόκειται για φυτεύσεις μεγάλων φυτών ή όταν η κοκκομετρική σύσταση του εδάφους (ποιότητα εδάφους) κρίνεται ακατάλληλη για τα φυτά που έχει κάποιος επιλέξει. 

Η GreenArc διαθέτει εμπειρία, τεχνογνωσία και το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να σας εγγυηθεί ένα άμεσο, ποιοτικό και μακροχρόνιο αποτέλεσμα.

Φωτογραφίες

Back to top